1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chiêu Mộ Tướng

Bạn muốn sở hữu được nhiều tướng: bạn muốn được có trong đội hình những mãnh tướng trong mơ ước như: Lữ Bố, Quan Vũ, Triệu Vân….  Hoặc các quân sư tài ba như: Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tuân Úc, Chu Du….

Tiệm Rượu là nơi sẽ cung cấp 3 loại hình chiêu mộ khác nhau để người chơi có thể cho người chơi các mảnh tướng hoặc tướng cam, có thể được tướng đỏ.

Các hình thức chiêu mộ tướng

Có 3 loại hình thức chiêu mộ chính:

  • Tiệc nhẹ: Mỗi ngày nhận 3 lần chiêu mộ miễn phí, chiêu mộ được tướng Lam hoặc Tím, có xác suất được tướng Cam. Có thể dùng Chiêu Mộ Lệnh – Thường để chiêu mộ thêm.
  • Tiệc rượu: Mỗi ngày nhận 1 lần chiêu mộ miễn phí, chiêu mộ được tướng Tím và có xác suất được tướng Cam. Có thể chiêu mộ 10 lần thì chắc chắn có tướng Cam
  • Thề nguyền: Nhận được 1 lần miễn phí mỗi ngày. Dùng Nguyên Bảo hoặc dùng Trái Tim để chiêu mộ mảnh tướng Đỏ và xác suất cao được các tướng Cam. Mỗi lần chiêu mộ được điểm Tướng Tinh. Đủ điều kiện Tướng Tinh thì chắc chắn đổi được tướng Đỏ.

Ngoài cách vào Tiệm Rượu: người chơi có thể thu thập mảnh tướng với tính năng Tranh Thái Thú. Khi vượt ải: người chơi có thể tranh Thái Thú của mỗi thành để nhận mảnh tướng theo đặc trưng của mỗi thành.

Khi làm Thái Thú trong thời gian nhất định sẽ nhận được mảnh tướng của thành. Nếu có người đã làm Thái Thú của thành thì người chơi có thể tranh chức Thái Thú với họ nếu người chơi đủ lực chiến.

Ngoài ra còn một cách nữa để sở hữu mảnh tướng là vào Thương Nhân

Người chơi dùng Hồn Tướng hoặc Nguyên Bảo để mua. Có thể dùng lệnh bài để tạo mới lượt mua.

App icon

Huấn Long

Tải game trên App Store Tải game trên Google PlayTải apk Tải apk