1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chinh Chiến

Cuộc hành trình của Chủ Công sẽ trải dài trên khắp bản đồ của Huấn Long. Theo chân nội dung của cốt truyện, Chủ Công sẽ theo bước những vị tướng của mình thám hiểm từng ải, từng chương, từng kẻ địch hùng mạnh với nhiều phần quà đang chờ Chủ Công đến lấy.

Gồm có 2 loại ải cho Chủ Công trải nghiệm qua:

  • Ải Cốt Truyện: Dựa vào cốt truyện của Huấn Long. Chủ Công sẽ vượt qua từng ải để mở thêm tính năng. Càng nhiều tính năng thì càng nhiều cách để nâng cấp sức mạnh cho Chủ Công.

  • Ải Tinh Anh: Là nơi cung cấp Quân Giới cho Chủ Công có thể nâng cấp Quân Đội. Khi vượt thành công một Ải Cốt Truyện, Chủ Công sẽ khiêu chiến lại ải đó ở mức độ Ải Tinh Anh. Độ khó của Ải Tinh Anh sẽ chắc chắn khó hơn với Ải Cốt Truyện, Chủ Công nên cân nhắc về lực chiến của mình khi khiêu chiến.

App icon

Huấn Long

Tải game trên App Store Tải game trên Google PlayTải apk Tải apk