1900 561 558
( 2000đ/phút )

Điểu Khoản Sử Dụng

HUẤN LONG

1. Giới Thiệu
1.1 Huấn Long ("Huấn Long  Tam Quốc" hoặc "Huấn Long  VNG") là tên gọi chính thức của Huấn Long điện tử được phát hành duy nhất tại Việt Nam bởi Công Ty TNHH Giải Trí Nguyên Bảo

1.2 Huấn Long là Huấn Long điện tử trên mạng dành cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên (18+); theo quy định của pháp luật Việt Nam, trường hợp Bạn chưa đủ 18 (mười tám) tuổi, Bạn không được phép sử dụng Sản Phẩm này.

1.3 Trước khi sử dụng Sản Phẩm, Bạn cần đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi), đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của Nguyên Bảo, những điều khoản hạn chế đối với quyền lợi của Bạn cũng như những điều khoản riêng biệt khác.

1.4 Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, điều kiện nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn vui lòng không sử dụng Huấn Long và ngay lập tức đóng, gỡ bỏ hoàn toàn Sản Phẩm ra khỏi thiết bị của Bạn.

1.5 Việc Bạn tham gia, sử dụng Huấn Long được hiểu là Bạn đồng ý với toàn bộ các điều khoản, điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này, cũng như các điều khoản khác được Điều Khoản Sử Dụng này viện dẫn đến, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

2. Định Nghĩa
Trong phạm vi của Điều Khoản Sử Dụng này, các từ, cụm từ viết hoa sẽ được hiểu như định nghĩa dưới đây, trừ khi ngữ cảnh buộc phải hiểu khác đi.

2.1 Huấn Long hoặc Huấn Long VNG: là Huấn Long điện tử trên mạng Huấn Long .

2.2 "Trang Chủ Của Huấn Long ": là http://huanlong.360game.vn

2.3 "Quy Định Huấn Long ": là các điều khoản, điều kiện được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này cũng như các điều khoản khác được Điều Khoản Sử Dụng này viện dẫn đến, cùng với các quy định sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm mà Sản Phẩm ban hành.

2.4 "Dữ Liệu": là các nội dung/thông tin được tạo/sinh ra trong quá trình Bạn tham gia, sử dụng Huấn Long được hệ thống máy chủ (server) của Huấn Long ghi nhận lại.

2.5 "Thông Tin Cá Nhân": là các thông tin nhằm định danh một cá nhân cụ thể như được ghi nhận tại Điều 4 của Điều Khoản Sử Dụng này.

3. Tài Khoản & Đăng Nhập
Để sử dụng Huấn Long , Bạn cần phải có tài khoản để đăng nhập vào Huấn Long . Việc tạo tài khoản và đăng nhập vào Huấn Long có thể thực hiện thông qua một trong các cách thức sau:

3.1 Sử dụng tài khoản Zalo hoặc tài khoản liên kết (Google, Facebook) (sau đây gọi là "Tài Khoản Liên Kết"). Tùy từng thời điểm, Huấn Long có thể cho phép Bạn sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập, tuy nhiên Bạn tuân thủ đầy đủ Điều Khoản Sử Dụng này, và điều khoản sử dụng của Zalo hoặc nhà cung cấp dịch vụ nơi Bạn khởi tạo Tài Khoản Liên Kết, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về việc sử dụng các Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập vào Huấn Long .

3.2 Sử dụng tính năng "Đăng nhập" của Sản Phẩm trong lần đăng nhập đầu tiên. Trong trường hợp này, tài khoản Huấn Long của Bạn sẽ gắn liền với thiết bị mà Bạn đang sử dụng để đăng nhập vào Huấn Long . Bạn có trách nhiệm định danh lại tài khoản của mình bằng cách khai báo các thông tin mà Huấn Long yêu cầu.

3.3 Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn, Nguyên Bảo khuyến cáo Bạn nên đăng nhập bằng tài khoản Zalo hoặc Tài Khoản Liên Kết khác của chính Bạn. Nguyên Bảo sẽ không thể tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của Bạn trong trường hợp Bạn không thể cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh Bạn là chủ sở hữu của tài khoản.

4. Thu Thập, Sử Dụng & Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng
4.1 Theo quy định của pháp luật Việt Nam và để hỗ trợ tốt nhất cho Bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của Bạn trong Huấn Long , khi Bạn tạo tài khoản sử dụng Sản Phẩm, Bạn cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây:

(a) Họ và tên;

(b) Ngày, tháng, năm sinh;

(c) Địa chỉ đăng ký thường trú;

(d) Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

(e) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

4.2 Trường hợp Bạn không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ các thông tin nêu trên, Nguyên Bảo có quyền (i) từ chối cung cấp dịch vụ cho Bạn; (ii) ngừng cung cấp dịch vụ Huấn Long cho Bạn hoặc hạn chế hoặc cấm sử dụng một số hoặc toàn bộ tính năng của tài khoản, xóa tài khoản và Dữ Liệu trong Huấn Long , xóa mọi thông tin liên quan, khóa tài khoản Huấn Long ; và/hoặc (iii) từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của Bạn liên quan đến Huấn Long và/hoặc tài khoản của Bạn trong Huấn Long .

4.3 Nguyên Bảo sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu của Bạn; mặc dù vậy, trong một số trường hợp cần thiết, theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Tòa án, Nguyên Bảo sẽ cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các Cơ quan nêu trên.

4.4 Việc đặt tên tài khoản, tên nhân vật của Bạn trong Huấn Long cần phải tuân thủ nguyên tắc đặt tên Những nhân sĩ nào vi phạm sẽ bị xóa bỏ nhân vật, tài khoản hay giải tán bang phái. Thậm chí trong trường hợp nặng hơn, có thể sẽ khóa tài khoản của người vi phạm và sẽ khước từ mọi khiếu nại hay đòi bồi thường trong trường hợp này.

Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.

Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Sản Phẩm cũng như của công ty phát hành.

Nghiêm cấm đặt mọi tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (tức nhân vật hoặc bang phái sở hữu tên đó) có liên quan đến các thành viên trong công ty Nguyên Bảo hay bản thân công ty Nguyên Bảo.

Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.

Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.

4.5 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, Nguyên Bảo và/hoặc bên thứ ba hợp tác với Nguyên Bảo có thể căn cứ theo các thông tin do Bạn cung cấp để gửi đến Bạn các thông tin quảng cáo, thông tin hoạt động của Huấn Long thông qua các hình thức như tin nhắn, điện thoại, thư điện tử (email) … hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà Bạn có thể tiếp nhận được thông tin; trong trường hợp này, bên thứ ba hợp tác với Nguyên Bảo (nếu có) cũng có nghĩa vụ bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Bạn như Nguyên Bảo.

4.6 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào tài khoản ngoài ý muốn (như bị hack), Bạn sẽ không tiết lộ (bất kể là vô tình hay hữu ý) thông tin về tài khoản, mật khẩu của Bạn trong Huấn Long cho bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả những người thân thích của Bạn; đồng thời, áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của Bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bạn nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Bạn, Bạn có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc (ii) thông báo cho Nguyên Bảo và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Bạn theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của Nguyên Bảo.

4.7 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để tăng cường mức độ bảo mật, an toàn của dịch vụ, Nguyên Bảo có quyền áp dụng một hoặc một vài biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh Huấn Long ; mặc dù vậy, việc áp dụng các biện pháp nêu trên không được là sự đảm bảo rằng tài khoản của Bạn không bị mất, bị hack và Nguyên Bảo được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm bởi các trường hợp này.

4.8 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống, trường hợp Bạn không đăng nhập, sử dụng tài khoản Huấn Long trong vòng mười hai (12) tháng kể từ lần đăng nhập cuối cùng, Nguyên Bảo có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ tài khoản của Bạn trong Huấn Long cùng với toàn bộ Dữ Liệu của Bạn.

4.9 Để Nguyên Bảo có thể phục vụ Bạn tốt nhất, Bạn theo đây đồng ý, cho phép không hủy ngang rằng Nguyên Bảo có quyền thông qua Huấn Long để thu thập thông tin về thiết bị và/hoặc các ứng dụng trên thiết bị của Bạn, kể cả việc gửi đến thiết bị của Bạn các phần mềm, ứng dụng nhằm thu thập một số thông tin kỹ thuật được chứa đựng trong thiết bị của Bạn. Nguyên Bảo sẽ bảo mật toàn bộ các thông tin này theo đúng Chính sách bảo mật của Nguyên Bảo.

5. Dịch Vụ Huấn Long
5.1 Khi Bạn đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và Quy Định Huấn Long , Nguyên Bảo cấp cho Bạn quyền không độc quyền để sử dụng các dịch vụ và tính năng của Huấn Long cho mục đích cá nhân, không thể chuyển giao, chuyển nhượng và thương mại hóa.

5.2 Ngoài việc sử dụng Huấn Long được cấp cho Bạn như Điều 5.1, Nguyên Bảo bảo lưu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, mã nguồn Sản Phẩm, hình ảnh, tính năng, âm nhạc … trong Huấn Long cùng với các quyền khác liên quan đến Huấn Long và Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào khác ngoài các quyền đã nêu tại khoản 5.1 Điều 5 nếu không được Nguyên Bảo đồng ý trước bằng văn bản.

5.3 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:

(a) Trong quá trình vận hành và cung ứng Sản Phẩm, để phục vụ khách hàng tốt nhất, Nguyên Bảo có quyền cập nhật, bổ sung, thay đổi, xóa, loại bỏ một hoặc một vài tính năng, giao diện, chức năng của Huấn Long mà không phải báo trước đến Bạn. Trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng Huấn Long được xem là Bạn đã đồng ý với toàn bộ sự thay đổi này của Huấn Long ; trường hợp Bạn không đồng ý, Bạn cần ngay lập tức ngưng sử dụng Huấn Long , không đăng nhập trở lại vào Huấn Long và gỡ bỏ Huấn Long hoàn toàn ra khỏi thiết bị của Bạn, trong trường hợp này, Nguyên Bảo sẽ có không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với tài khoản và Dữ Liệu của Bạn trong Huấn Long .

(b) Để đảm bảo tốc độ, sự trải nghiệm của Bạn trong Huấn Long , Nguyên Bảo có quyền định kỳ hoặc tại bất kỳ thời điểm nào hợp lý thực hiện xóa Dữ Liệu cũ lưu trữ trên máy chủ Huấn Long .

(c) Nguyên Bảo sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hỗ trợ Bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Sản Phẩm; mặc dù vậy, trong một số trường hợp ngoài ý muốn, Huấn Long có thể (i) bị gián đoạn cung cấp, (ii) bị lỗi (bug), (iii) bị mất hoặc trùng lặp một số thông tin, tính năng của Huấn Long và/hoặc tài khoản của Bạn, trong trường hợp này, Nguyên Bảo sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết (trong khả năng cho phép) trong thời gian hợp lý để khắc phục và Bạn đồng ý miễn trừ cho Nguyên Bảo mọi trách nhiệm liên quan.

(d) Toàn bộ thông tin kỹ thuật, thông tin về tính năng, công thức, giải pháp kỹ thuật của Huấn Long đều là thông tin mật; vì vậy, Nguyên Bảo không có nghĩa vụ cung cấp cho Bạn bất kỳ thông tin nào nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào.

(e) Để cung cấp dịch vụ Huấn Long đến Bạn tốt nhất và không ngừng cải thiện, Nguyên Bảo có quyền điều chỉnh, cập nhật hoặc tối ưu hóa như thiết lập các trị số liên quan và/hoặc tính năng của các đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Huấn Long mà Bạn đã có hoặc đang sử dụng mà không cần báo trước hoặc cần sự đồng ý của Bạn và Bạn sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của Nguyên Bảo.

(f) Phù hợp với quy định về đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Huấn Long và theo quy định pháp luật, Huấn Long được cung cấp cho Bạn với mục đích giải trí cùng với các trải nghiệm (nhằm giải trí) của Bạn trong Huấn Long ; vì vậy, trường hợp Huấn Long bị tạm ngưng hoặc ngưng cung cấp hoàn toàn vì bất kỳ lý do nào, Nguyên Bảo không có nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường bất kỳ khoản tiền mặt hay hiện vật, hiện kim nào cho Bạn; mặc dù vậy, trường hợp Huấn Long bị tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoàn toàn, Nguyên Bảo sẽ nỗ lực thông báo trước đến Bạn trong một khoảng thời gian hợp lý và có phương án để đảm bảo quyền lợi của Bạn theo đúng quy định pháp luật.

(g) Các chương trình khuyến mại, sự kiện trong Huấn Long sẽ chỉ được thông báo chính thức trên Trang Chủ Của Huấn Long và/hoặc thông báo bằng hệ thống trong Huấn Long ; vì vậy, đối với những thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại, lời chào mời không xuất phát từ những nguồn chính thống đều có thể nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản của Bạn và Nguyên Bảo không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Bạn trong trường hợp này.

(h) Nguyên Bảo chỉ chấp nhận việc thanh toán qua kênh thanh toán của Nguyên Bảo hoặc kênh thanh toán do đối tác của Nguyên Bảo cung cấp được giới thiệu, công bố trong Huấn Long và/hoặc tại Trang Chủ Của Huấn Long ; trường hợp Bạn sử dụng các kênh thanh toán khác thì Nguyên Bảo sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn. Mặc dù vậy, trong bất kỳ trường hợp nào sau khi Bạn thanh toán thành công, Nguyên Bảo đã ghi nhận số đơn vị quy đổi tương ứng vào tài khoản của Bạn trong Huấn Long nhưng sau đó bị đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán yêu cầu hoàn tiền (do có yêu cầu, khiếu nại từ chủ thẻ) thì Nguyên Bảo buộc phải thực hiện yêu cầu hoàn tiền này theo các quy định liên quan và sẽ khấu trừ tương ứng vào tài khoản của Bạn, và các lợi ích khác mà Bạn có được từ lần thanh toán đó, trường hợp lần khấu trừ đó không đủ (do Bạn đã sử dụng) thì Nguyên Bảo có quyền khấu trừ vào các lần tiếp theo và/hoặc thu hồi vật phẩm ảo mà Bạn dùng đơn vị quy đổi để có được. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tùy mức độ vi phạm, Bạn có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn liên quan đến hành vi này.

(i) Nguyên Bảo có quyền thu hồi hoặc xóa vật phẩm ảo trong game trong trường hợp vật phẩm ảo được khởi phát từ nguồn không chính thống hoặc xuất phát.

6. Hành Vi Vi Phạm & Biện Pháp Xử Lý
6.1 Bên cạnh việc tuân thủ các Quy Định Huấn Long , Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

(a) Lợi dụng việc sử dụng Huấn Long để:

(i) Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

(ii) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

(iii) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;

(iv) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

(v) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ trong Huấn Long , đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

(vi) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

(b) Thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Nguyên Bảo và Nhà phát triển đối với với Sản Phẩm dưới đây:

(i) Xóa các thông tin liên quan đến bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trên Sản Phẩm;

(ii) Chỉnh sửa, đảo ngược mã, biên tập lại mã của Sản Phẩm hoặc dùng các cách thức khác để phát hiện mã nguồn gốc của Sản Phẩm;

(iii) Rà soát (scan), kiểm tra, kiểm thử để phát hiện hay tìm kiếm lỗi (bug) hoặc điểm yếu tồn tại của Sản Phẩm cho mục đích bất chính;

(iv) Tiến hành sao chép, chỉnh sửa, thêm, bớt, thay đổi tính năng hoặc hiệu quả vận hành của Sản Phẩm đối với dữ liệu sinh ra và lưu trữ tại bất kỳ điểm nào trong quá trình vận hành Sản Phẩm hoặc dữ liệu tương tác của máy chủ (server) và máy trạm (client) trong quá trình vận hành Sản Phẩm và dữ liệu hệ thống cần thiết để vận hành Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở plug-in, auto hoặc hệ thống liên quan khác kết nối với các công cụ của bên thứ ba khi chưa được Nguyên Bảo cho phép, đồng ý trước bằng văn bản;

(v) Sử dụng, cho thuê, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, liên kết, chuyển tải, biên tập, xuất bản hay tạo các website, microsite … đối với các nội dung sở hữu trí tuệ mà Nguyên Bảo sở hữu hoặc được độc quyền sử dụng, phân phối, phát hành;

(vi) Tạo các website, microsite liên quan đến Sản Phẩm hoặc tương tự hoặc hoàn toàn giống với Sản Phẩm.

(c) Liên quan đến vận hành, sử dụng Huấn Long :

(i) Sử dụng trái phép tài khoản, mật khẩu của người chơi khác.

(ii) Thực hiện việc mua bán, trao đổi đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Huấn Long hoặc tài khoản Huấn Long giữa người chơi với nhau bằng tiền, hiện vật hay hiện kim.

(iii) Phá vỡ tính công bằng trong Huấn Long bằng việc (i) lợi dụng - bất kể là vô tình hay hữu ý - (các) lỗi trong Huấn Long , thiếu sót trong kịch bản, thiết kế của Huấn Long nhằm mục đích gian lận hay bất kỳ hành vi nào vi phạm Quy Định Huấn Long ; (ii) sử dụng phần mềm, ứng dụng và/hoặc thiết bị thứ ba để can thiệp vào Huấn Long và/hoặc hệ thống máy chủ của Huấn Long và/hoặc (iii) bất kỳ hành vi nào nhằm giành được lợi thế nhiều hơn so với người chơi khác trái với Quy Định Huấn Long .

(iv) Đầu cơ, trục lợi các đơn vị ảo, vật phẩm ảo trong Huấn Long và/hoặc sử dụng các đơn vị ảo, vật phẩm ảo được tạo ra trái với Quy Định Huấn Long .

(v) Bằng cách này hay cách khác để gian lận, không tuân thủ Quy Định Huấn Long nhằm thu lợi bất chính.

(vi) Bàn luận hoặc thể hiện quan điểm chính trị, tôn giáo, sắc tộc trong Huấn Long .

(vii) Nói tục, chửi bậy và/hoặc có hành vi, lời nói xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bất kể là trong Huấn Long hay ngoài Huấn Long .

(viii) Thực hiện các hành vi dụ dỗ, lôi kéo, hứa hẹn với người chơi khác nhằm mục đích lừa đảo.

(ix) Mạo nhận hay cố ý làm người khác lầm tưởng Bạn là một người chơi khác và/hoặc người khác không phải là Bạn trong Huấn Long .

(x) Mạo nhận hay cố ý làm cho người khác lầm tưởng Bạn là nhân viên, người lao động hay cộng tác viên của Nguyên Bảo.

(xi) Có bất kỳ hành vi, lời nói, cử chỉ hay thái độ làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu của Huấn Long và/hoặc Nguyên Bảo.

(xii) Thực hiện các hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở hay bất kỳ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nào Nguyên Bảo và/hoặc các đơn vị liên kết với Nguyên Bảo.

(xiii) Có bất kỳ lời nói, cử chỉ hay hành động nào xâm phạm đến thân thể, uy tín, danh dự, nhân phẩm hay đe dọa nhân viên, người lao động (bất kể là nhân viên thời vụ, cộng tác viên hay nhân viên chính thức) của Nguyên Bảo.

(xiv) Các hành vi khác (i) vi phạm pháp luật; (ii) trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (iii) trái với quy tắc hành xử thông thường của cộng đồng người sử dụng Huấn Long điện tử trên mạng và/hoặc của ngành giải trí trực tuyến.

6.2 Đối với các hành vi vi phạm Quy Định Huấn Long , Nguyên Bảo có quyền tự mình và/hoặc thông qua hệ thống, tính năng của Huấn Long để xử lý các hành vi vi phạm; tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo một hoặc một vài hình thức sau:

(a) Nhắc nhở: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm lần đầu và gây ít ảnh hưởng đến Huấn Long và/hoặc người chơi khác.

(b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm đã bị nhắc nhở nhưng không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.

(c) Khấu trừ và/hoặc xóa đơn vị ảo, vật phẩm ảo trong Huấn Long : Áp dụng đối với các hành vi đã bị Cảnh cáo mà không khắc phục và/hoặc tái phạm VÀ/HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (iii), (iv), (v) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.

(d) Khóa tài khoản có thời hạn (thời hạn cụ thể sẽ tùy thuộc vào hành vi, mức độ vi phạm): Áp dụng đối với các hành vi đã bị Cảnh cáo VÀ/HOẶC đã bị xử lý theo quy định tại điểm (c) khoản 6.2 Điều này mà không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (xii), (xiii) điểm (c) khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.

(e) Khóa tài khoản vĩnh viễn: Áp dụng đối với các hành vi đã bị xử lý theo quy định tại điểm (d) khoản 6.2 Điều này mà không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các điểm (a), (b), tiểu mục (i), (ii), (xiv) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.

(f) Chuyển hồ sơ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm hay khởi tố hình sự: Áp dụng cho tất cả các hành vi vi phạm khi có dấu hiệu hình sự.

Mặc dù đã có quy định cụ thể ở trên, trong một số trường hợp đặc biệt, Nguyên Bảo có quyền áp dụng bổ sung hoặc áp dụng đồng thời các biện pháp xử lý nhằm mục đích răn đe và/hoặc đảm bảo môi trường Huấn Long lành mạnh, công bằng.

6.3 Trường hợp Nguyên Bảo phát hiện và/hoặc được nhận khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc vi phạm Quy Định Huấn Long của Bạn và/hoặc tài khoản trong Huấn Long của Bạn thì tùy theo hành vi và mức độ vi phạm mà Nguyên Bảo có toàn quyền xử lý theo Quy Định Huấn Long ; đồng thời, Nguyên Bảo có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) công bố tên tài khoản của Bạn, hình thức xử lý lên Trang Chủ Của Huấn Long , thông báo bên trong Huấn Long cho những người chơi khác và/hoặc các kênh thông tin khác mà Nguyên Bảo có thể tiếp cận, thông tin đến những người chơi khác của Huấn Long .

7. Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Liên Quan Đến Huấn Long
7.1 Mọi khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Huấn Long sẽ chỉ được Nguyên Bảo tiếp nhận và phản hồi qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến (online) (i) trong Huấn Long hoặc (ii) tại trang http://hotro.zing.vn/ hoặc (iii) số điện thoại hotline 1900561558 và theo đúng Quy trình Chăm sóc và phản hồi khách hàng của Nguyên Bảo tại thời điểm tiếp nhận khiếu nại.

7.2 Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Huấn Long , tài khoản của Bạn cần phải là tài khoản đã được định danh đầy đủ để Nguyên Bảo có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp tài khoản của Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc Nguyên Bảo có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác thì Nguyên Bảo có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn đến khi Bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.

7.3 Bạn đồng ý rằng, phản hồi của Nguyên Bảo về các khiếu nại, tố cáo của Bạn thông qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến là quyết định cuối cùng và chính thức của Nguyên Bảo theo đúng quy định của Luật Giao Dịch Điện Tử 2005.

8. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

8.1 Toàn bộ Huấn Long và các tài liệu liên quan là tài sản sở hữu trí tuệ của Nguyên Bảo và Nhà phát triển của Huấn Long , do đó khi Nguyên Bảo cấp quyền cho Bạn sử dụng dịch vụ Huấn Long như đã nêu tại Điều 5.1, Bạn hiểu rằng, Bạn chỉ được tải gói cài đặt sản phẩm về thiết bị của mình, cài đặt và sử dụng mà không thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm thay đổi tình trạng của Sản Phẩm.

8.2 Toàn bộ Dữ Liệu sinh ra trong quá trình Bạn sử dụng Huấn Long đều thuộc quyền sở hữu duy nhất của Nguyên Bảo; theo đó, Nguyên Bảo được toàn quyền lưu trữ, sử dụng, xử lý các Dữ Liệu này.

9. Tuân Thủ Pháp Luật
9.1 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, Bạn sẽ (i) tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Huấn Long , (ii) tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật nơi Bạn truy cập, sử dụng Huấn Long hoặc pháp luật của quốc gia mà Bạn mang quốc tịch và (iii) tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi mà Bạn truy cập, sử dụng Huấn Long và đảm bảo Nguyên Bảo sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

9.2 Trường hợp Nguyên Bảo nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc Bạn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và/hoặc Nguyên Bảo có cơ sở để suy đoán hợp lý dựa trên các thông tin mà Nguyên Bảo có được thì Nguyên Bảo có quyền (i) ngưng cung cấp dịch vụ Huấn Long cho Bạn mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn và/hoặc (ii) chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng Huấn Long .

10. Luật Áp Dụng
Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng.

11. Sửa Đổi Điều Khoản Sử Dụng Và Hiệu Lực

11.1 Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2017 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ và thay thế cho tất cả các Điều Khoản Sử Dụng trước đó liên quan đến Huấn Long .

11.2 Bạn đồng ý rằng, Nguyên Bảo có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự đồng ý trước của Bạn. Trường hợp Bạn không đồng ý với các điểm sửa đổi, bổ sung, Bạn có quyền chấm dứt sử dụng Huấn Long trước khi các điểm sửa đổi, bổ sung có hiệu lực; trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng Huấn Long thì sẽ được hiểu là Bạn đã đồng ý với toàn bộ các điểm sửa đổi, bổ sung đó.

11.3 Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này với Quy chế sử dụng Zalo và/hoặc Thỏa thuận sử dụng của các Tài Khoản Liên Kết thì quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

11.4 Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này với các Thông báo chính thức của Nguyên Bảo thì nội dung của Thông báo chính thức đó được ưu tiên áp dụng trước.

12. Điều Khoản Còn Lại
12.1 Việc một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Bạn với Nguyên Bảo.

12.2 Việc Nguyên Bảo không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, hay biện pháp xử lý nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này hay Quy Định Huấn Long không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp xử lý nào trong Điều Khoản Sử Dụng này và việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp xử lý khác quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này

 

Công Ty TNHH Nội Dung Số Nguyên Bảo 
Địa chỉ: 73/17 Trần Khánh Dư, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Giấy phép phê duyệt nội dung số: 1103/QĐ-BTTT cấp ngày 27/6/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.

 

App icon

Huấn Long

Tải game trên App Store Tải game trên Google PlayTải apk Tải apk