1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quân Đoàn

Quân Đoàn là nơi tập trung các chúa công lại. Cùng nhau tham gia các hoạt động, cùng giúp đỡ để cùng phát triển. Chủ Công còn có cơ hội tham gia các hoạt động đầy năng động và tính cạnh tranh cao:

  •         Cây Tài Phú: Mỗi thành viên trong Quân Đoàn được rung cây mỗi ngày 3 lần. Mỗi lần cách nhau 10 phút. Là một nguồn tài chính không nhỏ cho các Chủ Công.
  •         Viễn Chinh:  Tất cả thành viên Quân Đoàn cùng nhau vượt ải. Mỗi người có 2 lượt khiêu chiến, có mua thêm lượt khiêu chiến. Viễn Chinh sẽ được tạo mới vào 05:00 thứ 2 hàng tuần.
  •         Thám Hiểm: Mỗi Chủ Công nhận 27 lượt thám hiểm mỗi ngày, lượt sẽ được làm mới vào 05:00 hàng ngày. Mỗi lượt thám hiểm, Chủ Công có cơ hội nhận được thức ăn hoặc còn có xác suất kích hoạt sự kiện Kỳ Ngộ.
  •         Lãnh Địa: Chủ Công cùng các người cùng Quân Đoàn, tham gia khám phá Lãnh Địa của Quân Đoàn. Có cơ hội nhận được nhiều nguồn tài nguyên để nâng cấp nhà chính của Chủ Công ở tính năng Thành Người Chơi.
  •         Thành Người Chơi: Nơi các Chủ Công dùng các nguồn tài nguyên mình kiếm được trong Lãnh Địa để nâng cấp các thành chính của mình. Thành Chính cấp càng cao thì nguồn tài nguyên và phúc lợi đi kèm sẽ cũng nhận được càng cao.
  •         Đấu Quân Đoàn: Quân Đoàn đạt cấp 4 có thể tham gia Đấu Quân Đoàn. 2 Quân Đoàn được ghép cặp sẽ có thời gian chuẩn bị cho trận chiến của cả 2 Quân Đoàn.

Quân Chủ hãy cũng những người trong Quân Đoàn phát triển và cùng nhau xây dựng Quân Đoàn càng ngày vững mạnh.

App icon

Huấn Long

Tải game trên App Store Tải game trên Google PlayTải apk Tải apk