1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quốc Gia

  • QUỐC VƯƠNG: Chủ Công khi chinh chiến sẽ lựa chọn giữa 3 Quốc Gia: Ngụy – Thục – Ngô. Sau khi gia nhập quốc gia, Chủ Công sẽ vào Hoàng Thành. Đánh từng cấp bậc, Thăng Quan Phát Tài. Khi Chủ Công tranh được vị trí Quốc Vương của quốc gia đó.

Chức tước càng cao, bổng lộc càng nhiều. Nhưng khi đã ở chức cao thì Chủ Công có quyền lãnh đạo cả một quốc gia.

  • HỢP BÍCH:  Mỗi ngày Chủ Công nhận 2 lần ngọc bích để ghép đôi với người cùng quốc gia. Khi ghép ngọc bích thành công sẽ nhận được Đá Đột Phá. Chủ Công cũng có thể đi cướp ngọc của người nước khác. Chủ Công cũng nên cẩn thận bảo vệ ngọc của mình.

  • ĐẤU QUỐC GIA LIÊN SERVER: Mỗi tuần có 3 trận.Trong mỗi trận, thành đã chiếm giữ cứ 1 phút sẽ tăng điểm nhất định cho phe ta. Điểm của phe trong tuần càng cao thì thưởng càng nhiều. Các phe sẽ có thời gian chuẩn bị, chiến đấu.
App icon

Huấn Long

Tải game trên App Store Tải game trên Google PlayTải apk Tải apk