1900 561 558
( 2000đ/phút )

Rồng

  1.   Sơ lược về Rồng:

Trong thế giới Huấn Long, Chủ Công trong quá trình trải nghiệm các ải sẽ thu thập được các quả trứng rồng. Mỗi quả trứng rồng sẽ nở qua một con Rồng với sức mạnh khác nhau.

Khi các trứng Rồng nở ra, những con rồng với đầy sức mạnh bí ẩn đang chờ các Chủ Công khám phá.

  

                                         Hình ảnh minh họa các quả trứng rồng 

                                                    Hình ảnh Rồng sau khi nở

  1.   Thuần Thú:

Sức mạnh của Rồng sẽ còn phát triển nếu Chủ Công sử dụng các loại đá Long Tinh để khảm vào cho từng chú rồng. Khi nâng cấp, Rồng cũng sẽ tiến hóa thay đổi hình dáng

                                         Hình dạng sau khi tiến hóa của các Rồng cưng của Chủ Công

Có rất nhiều hình dạng tiến hóa và các sức mạnh tiềm ẩn đang chờ các Chủ Công khám phá cho các chú rồng của mình.

App icon

Huấn Long

Tải game trên App Store Tải game trên Google PlayTải apk Tải apk