1900 561 558
( 2000đ/phút )

TÍnh Năng Khác

Các tính năng khác nổi bật của Huấn Long:

 • Phó Bản: Chủ Công có thể tham gia 4 loại Phó Bản:

 1. Phó Bản EXP:  Tiêu diệt càng nhiều quái, nhận EXP Đơn càng nhiều.
 2. Phó Bản Vàng: Gây càng nhiều sát thương cho tướng, nhận càng nhiều vàng.
 3. Phó Bản Thiên Mệnh: Càng kiên trì , nhận càng nhiều đá thiên mệnh.
 4. Phó Bản Đột Phá: Tham gia chiến càng lâu, càng nhận được nhiều Đá Đột Phá.

 • Vận Tiêu: Mỗi Chủ Công có 2 lần vận tiêu hàng ngày. Vật Tư của Tiêu sẽ được quyết định dựa vào may mắn của mỗi Chủ Công. Mỗi lần vận tiêu sẽ có thời gian là 20 phút. Mỗi tiêu cũng có thể bị đoạt 2 lần , vận hoàn thành sẽ nhận được Đá Thiên Mệnh.

 • Tuần Tra:  Chủ Công có dư thẻ Tướng, có nhiều vị tướng chưa được ra trận. Chủ Công có thể dùng các thẻ Tướng để treo trong tính năng Tuần Tra. Có thể nhận được mảnh tướng , Nguyên Bảo hoặc Vàng.

 • Thiên Tầng Tháp: Thiên tầng tháp mỗi ải khi hoàn thành sẽ nhận được Xu Tháp. Chủ Công dùng Xu Tháp để đổi vật phẩm trong Tiệm Xu Tháp. Vượt ải thành công sẽ nhận được Sao, mỗi 3 ải Chủ công có thể dùng Sao để tích lũy đổi thuộc tính.

 • Tìm: Tính năng Tìm tự động giúp người chơi thu thập vật phẩm, kinh nghiệm, vàng…. Đồng thời khi Chủ Công offline thì vẫn sẽ thu thập được vật phẩm, tính năng Tìm là một cách ủy thác cho Chủ Công.

 • Đoạt Mỏ: Trong bản đồ Đoạt Mỏ, Chủ Công có thể tranh đoạt mỏ với những người khác để có thể sở hữu được Mỏ có thuộc tính cao. Mỗi ngày Chủ Công có thể chiếm hữu trong 4 giờ.

 • Mỏ Long Tinh: Đào Mỏ Long Tinh giúp Chủ Công có nhiều phần thưởng giá trị. Vào 05:00 mỗi ngày mỏ sẽ được làm mới, thể lực lúc bắt đầu là 15 điểm và sẽ trừ đi với mỗi ô đào xung quanh. Có thể dùng Nguyên Bảo để mua thêm thể lực.

 • Tế Đàn: Khi Chủ Công hết nguồn lương thực để nuôi quân đội, hết vàng để nâng cấp hoặc mua trang bị ở Thương Nhân. Tế Đàn là nguồn cung cấp Vàng, Lương Thực, Đá Thiên Mệnh. Lần đầu sẽ được miễn phí, Những lần sau sẽ tốn rất ít Nguyên Bảo để có được các vật phẩm mà Chủ Công cần thiết.

App icon

Huấn Long

Tải game trên App Store Tải game trên Google PlayTải apk Tải apk