Đột Phá Thần Tướng

Đột Phá Thần Tướng

Thời Gian diễn ra: 08h00 30/01/2018 - 04h59 06/01/2018

Event Điều Kiện Phần Thưởng SL
Quà Đăng Nhập Đăng nhập 1 ngày Tìm nhanh 5
Chiêu Mộ Lệnh-Cao 5
EXP Đơn-Cao 5
   
Đăng nhập 2 ngày Túi Bổ Sung Thần Khí 1
Đá Đột Phá 500
Đá Thiên Mệnh 500
   
Đăng nhập 3 ngày Túi Đá Lv4 10
Thuốc Nổ 3
Ngòi Nổ 3
   
Đăng nhập 4 ngày Rương Đồ Chúc Phúc 1
Túi Đột Phá Tướng-Ngụy 2
Túi Đột Phá Tướng-Thục 2
   
Đăng nhập 5 ngày Rương Tiến Cấp Không Linh 1
Túi Đột Phá Tướng-Ngô 2
Túi Đột Phá Tướng-Hùng 2
   
Đăng nhập 6 ngày Túi Quân Giới 6 50
Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu) 1
Túi Bổ Sung Thần Khí 6
   
Đăng nhập 7 ngày Túi Tướng Cam-Nạp 1
Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Mảnh Thần Khí-Cực 240
   
Nạp Mỗi Ngày
(Reset) 
Nạp Tích Lũy 20K VNĐ Bao Lúa 1
Mảnh Tướng Đỏ (1)-Mưu 10
Mảnh Tướng Đỏ (1)-Võ 10
Nạp Tích Lũy 50K VNĐ Đá Thiên Mệnh 500
Đá Đột Phá 500
   
Nạp Tích Lũy 100K VNĐ EXP Đơn-Cao 10
Túi Bổ Sung Thần Khí 2
Bao Lúa 2
Nạp Tích Lũy 200K VNĐ EXP Đơn-Cao 10
Mảnh Tướng Đỏ (5)-Võ 5
Mảnh Tướng Đỏ (5)-Mưu 5
Nạp Tích Lũy 400K VNĐ EXP Đơn-Cao 20
Túi Hồn Tướng (Lớn) 2
   
Nạp Tích Lũy 500K VNĐ EXP Đơn-Cao 40
Túi Đá Lv5 5
   
Nạp Tích Lũy 800K VNĐ EXP Đơn-Cao 50
Rương Thiên Kiếp 2
   
Nạp Tích Lũy 1000K VNĐ Rương Kim Kê 5
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ 5
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 5
Nạp Tích Lũy 1500K VNĐ Rương Tiến Cấp Không Linh 2
Mảnh Tướng Đỏ (50)-Võ 2
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 10
Quà Tiêu Phí Tích lũy tiêu phí 100 NB Túi Hồn Tướng (Vừa) 5
Mảnh Thần Khí 200
   
Tích lũy tiêu phí 500 NB Túi Hồn Tướng (Lớn) 10
Rương Thiên Kiếp 1
   
Tích lũy tiêu phí 1000 NB Đá Đột Phá 1000
Túi Đá Lv5 5
   
Tích lũy tiêu phí 2000 NB Đá Thiên Mệnh 1000
EXP Đơn-Cao 10
   
Tích lũy tiêu phí 5000 NB Đá Đột Phá 2000
EXP Đơn-Cao 20
   
Tích lũy tiêu phí 8000 NB Đá Thiên Mệnh 2000
Thần Tướng Lệnh 30
   
Tích lũy tiêu phí 10000 NB Túi Hồn Tướng (Lớn) 2
Thuốc Nổ 10
   
Tích lũy tiêu phí 20000 NB Bao Lúa 5
Đá Tinh Luyện-Cao 50
   
Tích lũy tiêu phí 50000 NB Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Túi Long Tinh Lv5 5