Phiên Bản Mới: Lãnh Địa Chiến

Lãnh Địa Chiến

Update mang lại 2 tính năng cực kỳ mới tại Vùng Đất Huấn Long 
Thành Người Chơi: Mỗi Chủ Công sẽ sở hữu 1 thành.


Sở hữu thành có thể nâng cấp tạo được nhiều vật phẩm và mảnh tướng.

Lãnh Địa: Chủ Công di chuyển trong các ô ở phạm vi xung quanh. Có thể nhặt các vật phẩm nếu ở canh người chơi.


Các Tài Nguyên trong Lãnh Địa bao gồm: Long ấn, Rối Vô Tận, Đá Long Tinh, Gỗ Long Tinh, Long Huyển Đĩnh, Long Cang Nham, Long Tuyền Lệ. Mỗi vật phẩm trên sẽ hỗ trợ Chủ Công rất nhiều trong quá trình chiến đấu. 

Đặc biệt Boss Lãnh Địa xuất hiện 19:00 mỗi ngày tại Lãnh Địa.

Đón chờ Update tại Huấn Long vào 8h00 sáng 30/01/2018 . Trải nghiệm những tính năng mới cùng Long Nhi nhé!