Ra mắt Server 19 - Điêu Thuyền

Bộ Sự Kiện Server Mới

Loại hình Tên Sự Kiện

Event Server Mới

Nhân Hoàng Chi Võ
BXH sv mới
Quán rượu chiêu mộ
Mua giới hạn mỗi ngày
Điểm danh tháng
Túi quà level
Rồng chiêu tài
x2 nạp lần đầu
Thẻ tháng
Thẻ trọn đời
Qũy trưởng thành
Giảm giá túi quà VIP
7 ngày