Sự Kiện Võ Tướng Kim Kê

Sự Kiện Võ Tướng Kim Kê

     Long Nhi xin chào các Chủ Công!

Chiêu mộ Võ tướng trang bị cấp cao là một trong những yếu tố sức mạnh của Chủ Công đó nhé!

Sự kiện "Võ Tướng Kim Kê" mà Long Nhi gửi đến Chủ Công sẽ có những sự kiện hấp dẫn nào đây? Cùng Long Nhi điểm qua nhé Chủ Công.

STT TÊN SỰ KIỆN YÊU CẦU VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Nạp ngày 1 KVND Nguyên Bảo               500
Đá Thánh Võ               500
Đá Thánh Dực               500
20 KVND Nguyên Bảo               500
Đá Thánh Dực            1,000
Túi Quân Giới 4                  50
50 KVND Nguyên Bảo            1,500
Đá Thánh Võ            1,000
Đá Tinh Luyện-Siêu                  10
100 KVND Nguyên Bảo            1,500
 Túi Long Tinh Lv2                   10
Túi Quân Giới 5                  50
200 KVND Nguyên Bảo            2,000
Đá Thánh Võ            1,000
Đá Đột Phá               999
500 KVND Nguyên Bảo            2,000
Đá Thánh Dực            1,000
Đá Thiên Mệnh               999
800 KVND Nguyên Bảo            2,000
Đá Thánh Võ            1,000
Đá Thánh Dực            1,000
1000 KVND Nguyên Bảo            4,000
Túi Đá Lv10 2
Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu)                    1
2 Nạp tích lũy 1 KVND Túi Long Tinh Lv4                  10
100 KVND Rương Kim Kê                    6
400 KVND Rương Đồ Chúc Phúc                    1
1000 KVND Ảo Thế Nhẫn (7 days)                    1
Ảo Thế Dực (7 days)                    1
3 Đăng nhập
登录领奖
Đăng nhập ngày 1 Túi Đá Lv6                    4
Đá Đột Phá               500
Lúa               100
Đăng nhập ngày 2 Túi Đá Lv6                    6
EXP Đơn-Trung                  50
Đá Tinh Luyện-Thấp               200
Đăng nhập ngày 3 Túi Đá Lv6                    8
Chiêu Mộ Lệnh-Cao                    5
Đá Đột Phá               750
Đăng nhập ngày 4 Hồn Tướng            2,000
Đá Thiên Mệnh            1,000
Túi Long Tinh Lv3                    3
Đăng nhập ngày 5 Mảnh Thần Khí-Cực               240
Túi Long Tinh Lv4                    3
Đá Đột Phá            1,000
Đăng nhập ngày 6 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ                  10
Túi Long Tinh Lv4                    3
Đá Đột Phá            1,500
Đăng nhập ngày 7 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu                  10
Túi Đá Lv7                    2
Đá Đột Phá            2,000
4 Bất Ngờ Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
5 x2 Thưởng Phó Bản (Vàng x2) 
Thưởng Phó Bản Đột Phá (Thái Thú x2)
6 Vòng may mắn Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu) 1
Mảnh Tướng Đỏ (50)-Võ 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 1
Mảnh Thần Khí-Cực 20
Đá Thiên Mệnh 50
Túi Quân Giới 3 10
Lúa 5
Vàng 10000
7 Tiêu tích lũy Tích lũy tiêu phí 1000 NB EXP Đơn-Cao                  15
Mảnh Thần Khí                  60
Đá Đột Phá               500
Tích lũy tiêu phí 2000 NB Đá Thiên Mệnh               500
Vàng        100,000
Chiêu Mộ Lệnh-Cao                    4
Tích lũy tiêu phí 3000 NB EXP Đơn-Cao                  20
Túi Đá Lv4                    4
Mảnh Thần Khí                  60
Tích lũy tiêu phí 4000 NB Túi Tướng Cam-Nạp                    1
Đá Đột Phá               600
Đá Thiên Mệnh               600
Tích lũy tiêu phí 5000 NB Túi Tướng Cam-Cung                    1
Túi Đá Lv5                    4
Đá Tinh Luyện-Cao                  60
Tích lũy tiêu phí 8000 NB Túi Tướng Cam-Hộ Vệ                    1
Đá Thiên Mệnh               600
Đá Đột Phá               600
Tích lũy tiêu phí 10000 NB Rương Đồ Cổ Thần Uy                    6
Đá Thánh Dực               500
Đá Thánh Võ               500
8 Quà Tuần Đá Thiên Mệnh
Túi Tướng Cam
Túi Phú Hào
Đá Tinh Luyện-Cao
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu

Chúc Chủ Công có những giây phút thư giãn cùng Huấn Long nhé!